VDI METROS úspěšně prošlo re-autorizací k ověřování stanovených měřidel Tisk
Napsal uživatel Jakub Rojek   
Středa, 27 Srpen 2014 16:43

Během června až srpna letošního roku absolvovalo VDI METROS, resp. jeho AMS K125 prověření Českým metrologickým institutem Brno (ČMI), kterou zastupovali pánové Ing. Milan Sochor a Ing. František Staněk, Ph.D.

Na základě tohoto prověření, úspěšných účastí v mezilaboratorních porovnávání a po získání osobních certifikátů jednotlivých pracovníků AMS, vystavilo ČMI Brno Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel č. 0319-OS-K125-14. Na žádost VDI METROS a po vydání Osvědčení a prostudování Souhrnné zprávy z ČMI Brno, vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 25. srpna 2014 nové Podmínky autorizace k ověřování měřidel.

Autorizaci pro ověřování stanovených měřidel, Podmínky autorizace k ověřování měřidel a Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel najdete v sekci AMS K125.

Aktualizováno Pátek, 11 Březen 2016 09:02