VDI METROS - výrobní družstvo invalidů
U Studia 2654/33, 700 30  Ostrava - Zábřeh
Kalibrační laboratoř - Tlak, Teplota, Průtok
Autorizované metrologické středisko K125

Právní předpisy

Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie.

Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.


 

Přehled zákonů a vyhlášek týkající metrologie a zdravotních prostředků:

 

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-505).

 

Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-20)

 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22)

 

Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268)

 

Vyhláška č. 262/2000 Sb.kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-262)

 

Vyhláška 264/2000 Sb.o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-264)

 

Vyhláška č. 345/2002 Sb.kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-345)

 

 

Zakony logo

 
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů, Copyright © 2004-2020, Administrátor webu Jakub Rojek