VDI METROS - výrobní družstvo invalidů
U Studia 2654/33, 700 30  Ostrava - Zábřeh
Kalibrační laboratoř - Tlak, Teplota, Průtok
Autorizované metrologické středisko K125

Vývoj průměrné hrubé mzdy dle ČSÚ

prumerna mzda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDI METROS úspěšně prošlo re-autorizací k ověřování stanovených měřidel

Během června až srpna letošního roku absolvovalo VDI METROS, resp. jeho AMS K125 prověření Českým metrologickým institutem Brno (ČMI), kterou zastupovali pánové Ing. Milan Sochor a Ing. František Staněk, Ph.D.

Na základě tohoto prověření, úspěšných účastí v mezilaboratorních porovnávání a po získání osobních certifikátů jednotlivých pracovníků AMS, vystavilo ČMI Brno Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel č. 0319-OS-K125-14. Na žádost VDI METROS a po vydání Osvědčení a prostudování Souhrnné zprávy z ČMI Brno, vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 25. srpna 2014 nové Podmínky autorizace k ověřování měřidel.

Autorizaci pro ověřování stanovených měřidel, Podmínky autorizace k ověřování měřidel a Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel najdete v sekci AMS K125.

 
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů, Copyright © 2004-2020, Administrátor webu Jakub Rojek